תנאים והגבלות

תקנון לרכישת קורסים ומוצרים באתר :
כללי:

האתר “florist-academy” (בכתובת http://www.florist-academy.com), (להלן: “האתר”), הינו דף לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות “האקדמיה לפרחים”-  באתר זה נמכרים מוצרים כגון: קורס דיגיטלי לשזירת פרחים מקצועית, סדנת שזירה דיגיטלית ושירותי סדנאות לקבוצות.
פרטי התקשרות: אימייל: yael@florist-academy.com  טלפון: 055-3053065

ביצוע עסקאות דרך האתר:
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע עסקה באתר (להלן “משתתף”) מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג’.

החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת סליקת אשראי/ פייבוקס.

המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

תוכן הקורס והשירותים הנלווים:
תוכן הקורס כולל שיעורי וידיאו מוקלטים, מדריכים ושרטוטים להורדה וערכת ציוד עזר אשר מסופקת ללקוח כמארז.
כל משתתף אשר רוכש קורס/ סדנה באתר מודע לכך שתוכן הקורס/סדנה עשוי להתעדכן למטרות שיפור וחידוד מעת לעת
ללא הודעה מוקדמת או אישורו של המשתתף.

המענה המקצועי לקורסים/סדנאות יינתן באמצעות האימייל בכתובת:
yael@florist-academy.com

המענה ינתן לכל משתתף עד 4 ימי עסקים מרגע קבלת הפניה דרך האימייל.
בנוסף, לאחר סיום הקמת קהילת הפייסבוק הסגורה- ינתן מענה מקצועי במסגרת פעילות קבוצת הפייסבוק הסגורה למשתתפים בקורס.
המענה בקבוצת ינתן בהתאם לזמינות המרצה (יעל אסף) ללא התחייבות לזמנים/ שעות ספציפיות.
מועד פתיחת הקבוצה אינו מוגדר ומשתנה בהתאם לאילוצים והעדפות אישיות של כלל תלמידי הקורס.
המשתתף מאשר כי לא יבוא בטענות לגבי כל מענה אחר שלא צוין בתקנון זה.

כל משתתף יקבל ערכת ציוד לשזירה מקצועית עם ציוד ספציפי הנבחר על ידי החברה,
הערכה תסופק במשלוח לנקודת איסוף קרובה לביתו באמצעות boxit.
המשתתף מאשר כי יצטרך לאסוף בעצמו את החבילה מנקודת האיסוף.
החברה לא תישא בעקיפין/במישרין בהיצע נקודות האיסוף המשתנה בהתאם לשירות boxit,
ובזמני המשלוח המתקיימים באמצעות השירות של boxit.
המשתתף מודע לכך שמשך השילוח וקבלת הערכה משוער ב-7 ימי עסקים.

המשתתף מאשר כי לא ניתן לבחור את תוכן ערכת הציוד לשזירה,
ולא ניתן לבקש בקשות מיוחדות ו/או לבוא בטענות לגבי המוצרים הנבחרים בערכה.

המשתתף מאשר כי מעת קבלת הודעה על הגעת ערכת השזירה לנקודת האיסוף, במידה והמשתתף לא יאסוף אותה בזמן שהוקצב לו על
ידי שירות השילוח של Box-it, והחבילה תוחזר לשולח- המשתתף יצטרף להוסיף 30 ש”ח בתשלום באשראי/ פייבוקס כדי להוציא משלוח
מחודש של החבילה לנקודת האיסוף שנבחרה.

כל משתתף יקבל פרטי כניסה ייעודים לאתר הלימודים.
המשתתף מאשר כי השימוש בפרטי כניסה אלו הוא אישי בלבד, ולכן לא ימסור אותם לאף אדם/ מכר/ צד שלישי.

לאחר פתיחה ושימוש בערכת הציוד לשזירה מקצועית לא תינתן אחריות בעבור תיקונים/ שירותי החלפה
ולא יתקבלו תלונות על טיב המוצרים ושימושם.

בונוסים
כל משתתף בקורס יקבל בונוסים ללא תוספת תשלום כגון סדנאות פרחים במתנה והטבות נוספות.
המשתתף מאשר כי תוכן הבונוסים עשוי להשתנות מעת לעת, ללא צורך בהודעה מוקדמת מצד flower-academy
ולא יתקבלו טענות בנושא תוכן הבונוסים וכמותם.

תנאי השימוש וביטול עסקה:
כל הרוכש קורס/סדנה הכולל ערכת שזירה באתר, רשאי לבטל את העסקה הכוללת את קורס השזירה בלבד תוך 14 ימים ממועד הרכישה.
העסקה כוללת דמי ביטול על סך 5% מגובה העסקה.
ביטול עסקת הקורס אינה כוללת את ביטול ערכת ציוד השזירה, על כן ינוכו 290 ש”ח בעבור ערכת ציוד השזירה מסך כל העסקה.

במידה והרוכש ירצה לקבל החזר כספי בעבור ערכת השזירה המקצועית שנשלחה לנקודת איסוף שבחר בעצמו, יצטרך הרוכש לשלוח באופן עצמאי את ערכת השזירה דרך חברת Boxit, ולשאת בעלויות השילוח.
רק לאחר שערכת השזירה תגיע סגורה בשלמותה אל בעלי האתר יקבל הלקוח החזר כספי על סך 290 ש”ח בניכוי דמי ביטול על סך 5%.

המשתתף מאשר כי לא תינתן אפשרות להחזיר ערכת שזירה מקצועית אשר נפתחה- משום שהדבר פוגם באופן השימוש בה ומכירה חוזרת של המוצר.

במקרה של ביטול עסקת רכישת הקורס הדיגיטלי : תקופת הביטול בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה.
ביטול עסקה ינתן רק במידה והרוכש אינו צפה בתכני הקורס שלאחר שיעור 1, אינו הוריד את קבצי סיכומי השיעור, ואינו נעזר בתמיכה טכנית ומקצועית הניתנת במסגרת התשלום עבור הקורס.
במידה והוכח כי הלקוח קיבל שירותים נלווים של תמיכה במייל ו/או מענה דרך הוואטסאפ במסגרת שירות ותמיכה לתוכן הדיגיטלי, ו/או צפה בפרקי הקורס השונים הכוללים את הסדנאות המקצועיות שלאחר פרק הפתיחה, ו/או הוריד את קבצי סיכומי השיעור למכשירו האישי, הלקוח אינו זכאי לקבל החזר כספי שכן ביצע שימוש בתכנים ובשירותים, ובחומרי הקורס.

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת
yael@florist-academy.com

במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי,
החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים.
הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי.

תנאים נוספים:
החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

לאחר הגשת עבודת הגמר בהצלחה יקבל כל משתתף תעודת סיום לקורס השזירה.
המשתתף מכיר בכך שהתעודה מהווה אסמכתא מקצועית להשתתפותו, אך אינה מוכרת על ידי משרד התמ”ת או כל מוסד מדיני/ אקדמי אחר בישראל ו/או בעולם, ועל כן מהווה סמל להכשרה פרטית בתחום שזירת הפרחים בלבד.

החברה אינה מספקת פרחים וחומרי גלם כלשהם, שאינם כלולים בערכת השזירה המקצועית.
המשתתף מודע לכך שעבור התרגולים ירכוש פרחים וציוד נוסף כראות עיניו מכספו הפרטי.

החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית יעל אסף להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית יעל אסף (האקדמיה לפרחים), אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

יעל אסף (האקדמיה לפרחים) שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

מטרת הקורס הנה לסייע לך בפיתוח יכולות שזירת פרחים ועיצוב.
החברה אינה מתחייבת במציאת עבודה בתחום שזירת הפרחים לאחר הקורס,
אך תסייע על פי זמינותה ורצונה להפנות הזדמנויות עבודה אל בוגרי הקורס העומדים ברמה הנדרשת.

המשתתף יודע כי בקורס נדרשים תרגילים, ובאחריותו לבצע אותם על מנת להפנים את החומר הנלמד.

הערות מסכמות
המשתתף מודע לכך שתרגולים בשזירת פרחים כרוכים בעבודה עם כלי עבודה חדים כמו מספריים, סכין לחיתוך ספוג, קוצים של פרחים ועוד. החברה מסירה כל אחריות במישרין ובעקיפין מנזק לגוף, לרכוש, או לצד שלישי שייגרם בעקבות עבודה עם כלים וחומרי גלם אלו בסביבתו הביתית של המשתתף.

אין באחריותה של החברה לפקח על בטיחות סביבת העבודה של המשתתף, שכן הפעילות נערכת במסגרת פרטית בשטחו הפרטי של המשתתף, ובזמנים שיבחר ללא כל השגחה מצד החברה, ועל כן הנושא באחריות בנזק לגוף/ לרכוש/ לצד שלישי יהיה המשתתף בלבד.

החברה לא תישא באחריות על תוצרים שהוכנו והוענקו/ נמכרו על ידי המשתתף ללקוחות ו/או צד שלישי. לחברה אין שליטה או אחריות על טיב התוצרים שיכין המשתתף בעקבות הקורס, ולכן האחריות הכספית/המשפטית באספקת שירותי שזירה לגורם אחר הינה שייכת למשתתף בלבד.

החברה אינה מתחייבת לקבלת עיצוב מסוים ו/או תוצאה מסוימת בעקבות השיעורים,
מאחר והעיצוב נעשה על פי רמתו המקצועית והאסתטית של המשתתף,
ותסיר כל אחריות מתלונות בעבור טיב העיצובים שהכין המשתתף במו ידיו בסביבתו הפרטית.

האקדמיה לפרחים אינה נוטלת אחריות על אי אילו תשלומים לבנק ו/או שינויים בהחזרים החודשיים במהלך השנים.

ההחלטות המתקבלות ויישום החומר הנלמד ע”י רוכשי הקורס הם על אחריותו הבלעדית של רוכש הקורס וידוע כי אין ביכולתנו לקבוע עבורו את המשך הקריירה בתחום השזירה המקצועית.

התוכניות שלנו מיועדות לתת לאנשים כלים מעשיים ליצירת סגנונות שזירה שונים.

אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן או הכנסות מסויימות בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלנו, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.

אנו רואים את התפקיד שלנו כאחראים לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר על מנת שתקדם את יכולת השזירה שלך לרמה הבאה. שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלנו, אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות מסויימות.בברכה,
יעל אסף
מייסדת האקדמיה לפרחים